Almedalen – världens största och öppnaste mötesplats
Almedalen är nu konstaterat världens största och öppnaste mötesplats för aktörer som bygger, utvecklar, driver och förvaltar ett lands resurser. I år fanns det delegationer från andra länder som var på plats för att ta del av vår nästa exportsuccé. Den välkomnade samtalsformen i medtidsidyll.

DoubleChecks marknadsvärde i Upphandlingsministerns mun
Intressant att notera är att allt fler seminarier handlar om de offentliga affärerna. I år sattes rekord med att över 90 av seminarierna hade ordet offentlig upphandling i rubriken. Utöver dem hördes begreppen offentlig marknad och offentliga affärer i vart och annat. Det talades om storleken på den offentliga marknaden och under veckan ändrades det värde som vår Civilminister Ardalan Shekarabi till att referera till den 823 miljarder kr som är DoubleChecks officiella siffra.

80-miljardersklubben skapar debatt
Även diskussionerna kring hur vi kan få ut mer av varje skattekrona var många och flertalet vågade uttala procentsiffror i ökad effektivitet med bättre offentliga affärer. Att gå så långt att starta ett upprop för att frigöra 80 miljarder av våra skattemedel genom bättre offentliga affärer var det dock få som vågade. Något som DoubleCheck gjorde genom att dela ut ca 2 000 pins för alla dem som gillade idén om att vi kan få ”mer pang för pengarna” En av dem som vågade utmana DoubleCheck var Stig Orustfjord, GD Livsmedelsverket som, under en av DoubleChecks tre frukostmingel om Kvalitet i offentlig sektor, inte höll med eftersom han ansåg att det fanns åtminstone 200 miljarder att hämta genom bättre offentliga affärer. Tänk vad det skulle innebära i fler lärare och sjukvårdspersonal, bättre vägar och fria kommunikationsmedel mm. Något som skulle kunna uppnås bara genom att alla som är på den offentliga marknaden bryr sig om att det görs bättre offentliga affärer.

Läs hela krönikan här