DoubleCheck har sedan 2007 arbetat för en bättre fungerande offentlig marknad. En viktig faktor varför den offentliga affären inte är lika effektiv som motsvarande på privata marknader är den haltande kvaliteten. Det är inte kvaliteten i sig som alltid är den felande länken utan snarare förståelsen att sätta kvaliteten i rätt sammanhang. Med fel bristande kunskap tenderar fokus att förflyttas från funktion och långsiktighet som ex Livscykelkostnad till att handla om enskilda produkter och tjänster som inte är anpassade utifrån behovet eller rent av enkla prisjämförelser. Konskevens av detta är många gånger lägre kvalitet och därmed mindre värde för varje spenderad skattekrona. Dvs mindre pang för pengarna.

Hur det hela hänger ihop beskriver vi i vårt White paper som publiceras på tisdag i Almedalen på ett av vår tre frukostmingel. För er som är på plats i Visby se länken Kvalitet i Almedalen Annars så bjuder vi på modellen och en kort beskrivning nedan.

Förhållandet mellan  och kvalitet samt hur detta påverkar effektiviteten i offentliga affärer

Förhållandet mellan och kvalitet samt hur detta påverkar effektiviteten i offentliga affärer

8.7. Förhållande effektivitet och process
Givet den bild och definition av den offentliga marknaden som presenterats ovan
(Del I) kan frågan om kvalitetsbegreppet under olika delar av processen appliceras
i processen för den offentliga affären.

8.7.1. Kvalitetsdefinition
Med en tidig insats att definiera vad som är kvalitet minskar risken för en prisupphandling
• Både säljare och köpare kan utgå från brukaren/kundens perspektiv och upplevda
behov/problem för att definiera kvalitetsbegreppet
• Dvs att båda parter tillför kunskap in i upphandlingsprocessen för att skapa
möjlighet till både relevanta kvalificeringskrav som väldefinierade utvärderingsfaktorer.

8.7.2. Kvalitetsutveckling
Med bättre kvalitetsdefinitioner kan framförallt leverantören utveckla sin leverans/
tjänst/produkt till att uppfylla kvalitetskrav som sedermera ställs i en kommande
upphandling. Genom att inte fokusera på denna utveckling är risken uppenbar att
man inte kommer vinna uppdraget. Motsvarande uppgift för köparen är att utveckla
de system för uppföljning och kontroll utifrån de kvalitetsdefinitioner som man
kommit överens om eller fastställt. Att inte göra detta förarbete medför risk för
otydliga värderingsmodeller i själva upphandlingen och att de krav som ställs blir icke
uppföljningsbara. Det kan bekräfta bilden att brister föreligger i att följa upp
gjorda affärer och att mindre seriösa leverantörer som aldrig tänkt uppfylla den
utlovade kvaliteten gynnas och släpps igenom av systemet.

8.7.3. Kvalitetskrav-kvalitetskontroll
Med ett bättre förarbete som bygger på kunskap från såväl marknaden som tredje
parter, till exempel bransch- och intresseorganisationer, upphandlingsråd samt
brukarföreningar, kan både mer relevanta krav ställas som att kontrollen i samband
med upphandling och avtalstecknandet faktiskt uppfyller efterfrågade kvalitetsfaktorer.
Resultatet blir sannolikt mer värde för pengarna genom att kvaliteten blir
rådande i urvalet av affären.

8.7.4. Kvalitetssäkring
Köpande liksom säjande part bör inneha en löpande kvalitetssäkring som bygger
på de krav som ställts vid upphandlingen. Genom att den inledande kvalitetsdefinitionen
bygger på brukarens/kunds upplevelse bör också kvalitetssäkringen utgå
från samma parametrar. Att göra detta möjligt stöds av såväl teknisk som juridisk
utveckling avseende öppna data och en mer transparent offentlig sektor i syfte att
nyttja offentliga resurser på bästa sätt.

8.7.5. Kvalitetsstyrning
Förutsatt att kontroll och löpande kvalitetssäkring finns och utförs kan både säljare,
men framför allt köpare, införa kvalitetsstyrning som ett naturligt och behäftat
begrepp i den offentliga förvaltningen. Istället för att utgå från ett renodlat kostnadsperspektiv
såsom en årsbudget, kan man istället styra mot kvalitet och medborgarnas
nytta. Effekten skulle sannolikt öka incitamenten för alla de som arbetar
med att förvalta de gemensamma medlen på ett så effektivt sätt som möjligt. Medborgarnas
möjlighet att tycka till om resultatet av en affär och påverkanseffekten av
detta blir mer omedelbar och konkret än att mäta ett ekonomiskt utfall i förhållande
till en budget som beslutats 12–18 månader tidigare.