Vad tänker ni på när ni hör lagen om offentlig upphandling eller LOU…? För många leverantörer så förknippar man detta med ångest, stress och en känsla av att “varför gör dem det så svårt”..

Visst är det så att det ibland är svårt att förstå vad de egentligen menar och att om de bara kunde göra det enklare..

Att förenkla är absolut att förbättra så att fler kan lämna in ett bra anbud så vi tillsammans får effekt för våra pengar men varför är det dem och vi?

Har inte leverantörer också ett ansvar att förenkla och förklara vad som gäller för just denna bransch. Att överlämna ansvaret för effektiva och bra inköp bara på upphandlarna är inte rättvist. Vi har alla som verkar på marknaden ett ansvar att bjuda på vår kunskap i hur man skapar de bästa förutsättningarna för en effektiv och bra affär.

Kanske ska man som leverantör påpeka i god tid innan nästa upphandling att just det kravet som brukar finns med i förfrågningsunderlaget fördyrar och försvårar möjligheterna till en god affär. Kanske finns det andra sätt att utvärdera på som ger mer pang för pengarna

Att tillsammans ta ett ansvar att våra gemensamma resurser används på ett mer effektivt sätt kan väl aldrig vara fel, eller?

Johan Sunnvius