Monthly Archives: June 2015

DoubleChecks modell varför bristande kvalitet leder till fel fokus på den offentliga marknaden

DoubleCheck har sedan 2007 arbetat för en bättre fungerande offentlig marknad. En viktig faktor varför den offentliga affären inte är lika effektiv som motsvarande på privata marknader är den haltande kvaliteten. Det är inte kvaliteten i sig som alltid är den felande länken utan snarare förståelsen att sätta kvaliteten i rätt sammanhang. Med fel bristande […]

By |June 28th, 2015|Uncategorized|Comments Off on DoubleChecks modell varför bristande kvalitet leder till fel fokus på den offentliga marknaden

Varför lägst pris är så populärt – en antites gentemot livscykelkostnad

Orsaken till varför ”lägst pris” har fått så stor genomslagskraft kan vara många.
Möjligen är just ett fåtal kriterier och dessutom konkreta sådana, såsom just ”lägst
pris” mycket transparent och tydligt att jämföra mot varandra och därmed också
mycket tilltalande att använda för att värna upphandlingsprocessen och samtidigt
minimera risken för överprövning. Det är just denna risk och problemet […]

By |June 24th, 2015|Uncategorized|Comments Off on Varför lägst pris är så populärt – en antites gentemot livscykelkostnad

Lagen om offentlig upphandling

Vad tänker ni på när ni hör lagen om offentlig upphandling eller LOU…? För många leverantörer så förknippar man detta med ångest, stress och en känsla av att “varför gör dem det så svårt”..

Visst är det så att det ibland är svårt att förstå vad de egentligen menar och att om de bara kunde göra […]

By |June 23rd, 2015|Uncategorized|Comments Off on Lagen om offentlig upphandling

Att effektivisera offentliga affärer handlar inte enbart om att sänka kostnader

När man i privat sektor köper in tjänster eller produkter så är fokusen tydlig, vad tillför detta inköp verksamheten. Att slentrianmässigt acceptera en leverans som inte ger en effekt finns väldigt sällan. Skulle man acceptera att ens privata inköp av exempelvis mat inte ger oss fräscha och bra råvaror till vår familj.

Men vad är det […]

By |June 16th, 2015|Uncategorized|Comments Off on Att effektivisera offentliga affärer handlar inte enbart om att sänka kostnader