Träffa oss i Almedalen 2017

Planerar du att åka till Almedalen i år?

I så fall är du varmt välkommen till 80-miljardersklubben på Clarion Hotel Wisby. En unik mötesplats där vi kommer att diskutera offentliga affärer i olika format – på bästa plats i Almedalen.

Varmt välkommen att delta för att påverka den offentliga affären. Vi erbjuder frukostsamtal, lunchseminarier, heta stolen, mingel och kvällspub.

I år samarbetar vi med Poolia, Bright, SVN Sweden, Mercedes-Benz, Mercell, Exakta samt vår mediapartner är Dagens Samhälle.

Visa att du är med i klubben!

Hämta din 80-miljarderspin hos oss under Almedalsveckan! Genom att bära den visar du att du också vill skapa bättre kvalitet och effektivitet i offentlig upphandling. Du är en del av klubben som har ett gemensamt mål – att skapa bättre offentliga affärer.

Program Almedalen 2017

Måndag 3 juli


12.45 Arbetsmarknaden lider av att för många kockar lagar samma soppa

Föreläsning med DoubleCheck i samarbete med Analysbyrån Elmsquared.

Medverkande: Fredrik Tamm moderator, Björn Elmquist, rapportförfattare

Läs mer »


14.00 Seminarium med Mercedes-Benz Sverige

Hur klarar vi framtidens citydistribution?

Politiker, samhälle & infrastrukturansvariga måste se till att vi är redo för stora förändringar av varuleveranser och tung trafik i tätorter. Är de och tätorterna redo för ny teknik med leveranser av varor beställda på nätet med elfordon utan buller och utsläpp, drönare och självkörande robotar?

Medverkande: Tina Thorsell, Kommunikationschef, Svensk Handel, Tove Winiger, Politiskt ansvarig, Sveriges Åkeriföretag, Till Oberwörder, Head of Marketing, Sales and Services, Mercedes-Benz Trucks, Martin Lindell, Chef Transportbilar, Mercedes-Benz Sverige, Fredrik Berling, Moderator, Journalist & programledare. Känd från bl.a. Hjärnkontoret & TV-sporten, Tomas Kull, VD och ägare, MatHem.se

Läs mer »


Tisdag 4 juli


08.00 Frukostpanel

Kompetensbrist i offentlig sektor skapar risk för en underminerad välfärd.

Vad blir effekten av att offentlig sektor tar genvägar i sin egen kompetensförsörjning? Får vi verkligen den välfärdsnivå vi alla önskar eller skapar omoderna upphandlingar ett ökat ointresse för offentlig sektor som arbetsgivare?

Moderator: Fredrik Tamm

Läs mer »


09.30 Seminarium med Poolia

Toppkrafter till offentlig sektor – hur rekryteras de som ska leda Sverige framåt?

Statliga myndigheter, kommuner och landsting behöver ett starkt ledarskap av högkvalificerade personer med förmåga att leda Sverige framåt. Hur lyckas offentlig sektor rekrytera ledare med rätt kompetens, engagemang och drivkrafter i dagens tuffa konkurrens? Hur hård är egentligen konkurrensen från det privata näringslivet och hur hanterar offentlig sektor den utmaningen

Medverkande: Maria Eriksson, PEX, Malin Frenning, Landstingsdirektör Stockholm, Marie Vimne, vice vd Kommuninvest, per Bowalius, vd Mittmedia ev Irene Svenonius, Anna Bittner, Botkyrka kommun.

Läs mer »


12.30 Platsar du i offentlig sektor? Dags att bredda rekryteringen till myndigheter och kommuner.

Sveriges myndigheter, kommuner, landsting och andra offentliga verksamheter står inför enorma utmaningar de närmaste åren. Samtidigt finns det förutfattade meningar och myter om hur det är att jobba inom offentlig respektive privat sektor. Högprofilerade ”sidbytare” samt experter inom kompetensförsörjning till offentliga arbetsgivare delar med sig av sina erfarenheter och diskuterar hur förutsättningar för ökad rörlighet skapas samt hur offentlig sektor kan rekrytera och behålla medarbetare som kan åstadkomma den utveckling och förändring som krävs.

Medverkande: Anna Johansson, Poolia, Niklas Lamberg, HR-chef på Trafikverket, Anna Johansson, Poolia, Framtidsverket, Regeringskansliet, Filippa Jennersjö, Arbetsförmedlingen.

Läs mer »


16.30 Mingel 

Välkommen på mingel mellan 16.30-19.00


Onsdag 5 juli


08.00 Frukostpanel

Är offentlig sektor mogen för en ökad servicenivå – Hur möter man dagens medborgare på bästa sätt

Vad är service i offentlig sektor? Vem efterfrågar den och hur mäts den? Skapar den ett större medborgarengagemang och vad är det i sådant fall värt? Lägg till begreppet Kvalitet och hållbarhet och det är aktuella frågor för varje offentlig upphandling. Men används detta verktyg till att skapa bättre offentliga affärer?

Moderator: Fredrik Tamm

Läs mer »


09.30 Seminarium med Bright

Hur blir medborgardialogen en naturlig och effektiv del av kommunens kommunikationsstrategi?

Hur skapar kommunen delaktighet genom att lyssna på medborgarna? Och hur får vi in medborgarens åsikter i
kommunens övergripande mål, strategier och värderingar?

  • Vi diskuterar vikten av att driva utvecklingsarbete utifrån medborgarnas perspektiv.
  • Hur skapar man en levande verksamhet där medborgarna är en naturlig del av utvecklingsarbetet?
  • Olika medborgare har olika behov, hur hanterar vi den föränderliga värld som medborgaren befinner sig i?
  • Varför är detta viktigt och hur hittar vi ett effektivt arbetssätt i hela organisationen som möjliggör detta?

Medverkande: Roger Höglund, Kommunikationsdirektör, Huddinge Kommun, Monica Skagne, Kommundirektör, Växjö Kommun
Helena Frennmark, Kundansvarig, Bright Relation AB

Läs mer »


11.30 Hur arbetar förbundet med att utveckla verksamheten utifrån medlemmarnas intressen och förväntningar?

  • Vi diskuterar vikten av att arbeta med medlemmarnas förväntningar på förbundet.
  • Hur kan förbunden öka medlemmarnas förtroende?
  • Vad krävs av organisationen för att lyckas med detta?
  • Hur tar vi till vara på medlemmarnas åsikter på ett effektivt sätt och säkerställer att vi arbetar för.

Medverkande: Helena Frennmark, Kundansvarig, Bright Relation AB

Läs mer »


13.30 1440-graders mätning för hållbar äldreomsorg

Anders Broberg VD på Temabo beskriver hur en hållbar äldreomsorg kan uppnås med hjälp av realtidsmätningar av nöjdhet, trygghet, delaktighet och infl ytande i dialog med beställare, anhöriga, boende och medarbetare. Temabo har tillsammans med Bright Relation arbetat fram en modell för att på ett effektivt sätt mäta upplevd kvalitet och trygghet inom äldreomsorgen.
Kvalitetsmätning ur olika dimensioner ökar medvetenheten om viktiga kvalitets- och trygghetsfaktorer.

Medverkande: Anders Broberg VD på Temabo

Läs mer »


Torsdag 6 juli


08.00 Frukostpanel

Hållbar upphandling och hållbara inköp – Vems ansvar? Vems intresse?

Med ökad kvalitet i upphandlingen ökar också intresset från de bästa leverantörerna att delta. Tendensen i offentlig sektor är att antalet anbud per upphandling minskar. Kan denna nya ISO-certifiering höja nivån och öka intresset igen? Kan det också vara så att en säkrad hållbar inköpsprocess är en säljstyrka för att bli en attraktivare leverantör internationellt. Med kvalitetssäkrade inköpsprocesser säkerställs produktionskedjan och slutkundens tillit ökar. En kommande succéfaktor för nya svenska exportföretag?

Moderator: Fredrik Tamm

Läs mer »


09.30 – 16.00 Branschstatistik offentliga affärer
DoubleChecks marknadsinstitut och upphandlingsverktyget Mercell presenterar en unik sammanställning av affärsinformation över 10 av de största branscherna på den offentliga marknaden. Presentationen genomförs som en öppen workshop i källaren.

Läs mer »

Välkommen till Mercells pubkväll i Almedalen. Läs mer »


9.15 Seminarium med Social Venture Network Sweden (SVN) i samarbete med DoubleCheck

Digitala ekosystem som banar väg för hållbar utveckling och lönsamma affärer

Läs mer »


10.15 Hur tar vi nya grepp för att förebygga fallolyckor som kostar samhället 24 miljarder årligen?

Läs mer »


11.15 Kan krav på hållbar upphandling av byggmaterial hjälpa kommuner nå hållbarhetsmål?

Läs mer »


12.00 På sista raden lönsamt – kreativa diskussioner om nya mått på lönsamhet och framtida affärsmodeller.

Läs mer »


13.00 Cirkulära affärsmodeller för mobiltelefoner – ren utopi eller bara ett nytt sätt att tänka?

Läs mer »


14.00 Kan digitalisering stödja ett mer hållbart samhälle?

Läs mer »


15.00 Praktik i staten – hur går det?

Läs mer »


Om 80-miljardersklubben

Ökad kvalitet och bättre offentliga affärer.

– mer pang för pengarna!

Välkommen till 80-miljardersklubben.
Vi är övertygande om att vi kan uppnå enorma effektivitetsvinster i hur offentliga affärer planeras, genomförs och följs upp. Alltför många upphandlingsprocesser präglas fortfarande av bristande effektivitet och låg grad av flexibilitet vilket medför onödigt stora kostnader för den offentliga sektorn. Vi på DoubleCheck har i åtta års tid granskat offentliga inköp och samlat på oss unik affärsinformation som utgör basen för en rad insikter om offentliga affärer som vi nu vill dela med oss av. Det handlar om att höja kvaliteten och effektivisera inköpsprocessen, om att öka dialogen mellan köpare och säljare och undanröja oseriösa leverantörer. Det handlar om att använda 80 miljarder kronor på ett betydligt bättre sätt för Sveriges skattebetalare.

På denna kampanjsajt har vi samlat information, insikter, pressklipp och blogginlägg – massor med material och underlag för debatt och dialog. Oavsett om du är köpare, leverantör eller medborgare uppmanar vi dig som liksom vi är intresserade av hur våra skattepengar kan användas bättre, att ta del, tycka till och höja din röst!

Det är enkelt att delta, det enda du behöver göra är att tagga dina inlägg på Twitter, LinkedIn, Facebook etc med #80miljarder. Vi lovar att svara och fortsätta att dela med oss av våra insikter. Även i år kommer vi att vara på plats i Almedalen, du är hjärtligt välkommen att nätverka med oss där.

Välkommen till 80-miljardersklubben!

Fredrik Tamm, initiativtagare till 80-miljardersklubben

Fredrik Tamm, grundare av
företaget DoubleCheck och
initiativtagare till
80-miljardersklubben

Insikter

Kartläggning av offentlig affärsinformation

DoubleCheck bevakar och samlar kontinuerligt in fakta om den offentliga marknadens affärer. Under de senaste åren har fokus varit insamling av data över stat, kommun och landstings totala inköp. Resultaten finns samlade i den egna databasen som idag innehåller information om ca 200 000 företags affärsvärden för en stor del av den offentliga marknaden. Varje leverantör är sökbar med information om vilka som är leverantörens kunder tillsammans med ett antal intressanta nyckeltal för djupare marknadsbedömningar.

Filmer från seminariedag arrangerad av Skatteverket

Skatteverket arrangerade ett mycket välbesökt seminarium på temat offentlig upphandling i november 2014. SVT Forum filmade hela evenemanget och den efterföljande debatten, titta gärna på filmklippen nedan för att få ytterligare intressant inblick i detta viktiga område.

Konkurrens på schyssta villkor, del 1

Konkurrens på schyssta villkor, del 2

Konkurrensverkets rapport
”Den offentliga marknaden i Sverige”

Konkurrensverket publicerade nyligen uppdragsforskningsrapporten ”Den offentliga marknaden i Sverige” som tagits fram av en forskargrupp under ledning av fil dr i nationalekonomi Karl-Markus Modén och fil dr i nationalekonomi Magnus Arnek på Konkurrensverkets uppdrag. Avsikten med forskningsrapporten är att bidra med ökad kunskap kring offentliga inköp och offentliga upphandlingar.

Konkurrensverkets pressmeddelande

Rapporten

Media


DAGENS INDUSTRI | 2017-05-29

80 miljarder till spillo – varje år 


SVENSK ÅKERITIDNING| 2016-07-07

Almedalen 2016 – Upphandlingens ädla konst


INKÖPSRÅDET | 2016-07-04

Securitas skippar smutsig LOU-taktik


INKÖPSRÅDET | 2016-07-01

Nya strategin bara för statliga inköp


INKÖPSRÅDET | 2016-06-22

Inköpsrådet på plats i Almedalen


SVENSK NÄRINGSLIV | 2016-06-20

IT-företag efterlyser bättre upphandlingar>


UPPHANDLING24 | 2016-06-07

Anser att upphandling av personal ska fokusera på kvalitet


DAGENS SAMHÄLLE | 2016-06-02

Dyrt i längden upphandla personal till lägsta pris


LÄKEMEDELSMARKNADEN | 2016-05 -24

De levererar medicinsk utrustning och apoteksvaror för 20 miljarderDAGENS INDUSTRI | 2016-05-19

Nya krav vid offentlig upphandling


UPPHANDLING24 | 2016-05-05

Konsultmäklare växer i väntan på myndighetsgranskning


UPPHANDLING24 | 2016-04-29

Offentliga inköp för 844 miljarder ger utrymme för förbättring


DAGENS INDUSTRI | 2016-04-29

Miljarder till spillo – rekort för skattefinansierade affärer


INKÖPSRÅDET | 2016-04-12

Leverantörsstyrning: Ta kontroll över uppföljningen

Del 4 i en serie av Ulrika Ajax, Inköpsstrateg på Lantmäteriet.


SvD | 2016-03-10

Vi kan spara spara 20 miljarder över en nattINKÖPSRÅDET | 2016-03-02

Leverantörsstyrning: Bättre affärer med bra relationer

Del 3 i en serie av Ulrika Ajax, Inköpsstrateg på Lantmäteriet.


INKÖPSRÅDET | 2016-02-17

Leverantörsstyrning: praktiska råd

Del 2 i en serie av Ulrika Ajax, Inköpsstrateg på Lantmäteriet.


SVENSKT NÄRINGSLIV | 2016-02-08

50 miljarder i besparingar med bättre upphandling


INKÖPSRÅDET | 2016-02-02

Leverantörsstyrning: en bra början

Del 1 i en serie av Ulrika Ajax, Inköpsstrateg på Lantmäteriet.


DALADEMOKRATEN | 2015-12-03

Så kan landstinget spara en halv miljard